Vad är klassisk fäktning?

Klassisk fäktning innebär fäktning enligt konstens alla medeltida regler och kommer från den tid då svärdet var den enda livförsäkring som man hade och alla som hade råd och tillstånd bar ett svärd vid sin sida. Klassisk fäktning är fäktningskonst från medeltiden och renässansen och här är det tillåtet att använda även andra vapen än värjor, till exempel tvåhandssvärd. Klassisk fäktning är det som ofta används inom teater och film och många skådespelare har till exempel testat på klassisk fäktning. Det är fortfarande väldigt reglerat men det kan finnas andra regler i klassisk fäktning än i vanlig fäktning. Man tävlar sällan i klassisk fäktning utan det används ofta istället som uppvisningsfäktning i olika slag och kan användas inom teater eller andra typer av skådespel.

Det finns många klubbar som sysslar med klassisk fäktning och då är det även vanligt att de har sin skyddsutrustning under medeltida kläder. Närklassisk fäktning många tänker på fäktning så tänker de ofta på den fäktning som visas upp i historiska filmer, många fäktningsskolor har undervisat i klassisk fäktning under många hundra år och det svärd som man främst använder sig av i klassisk fäktning är långsvärdet. Då den medeltida fäktningen innehöll alla typer av vapen så är det vanligt att man inte endast använder sig av långsvärdet utan man kan även använda sig av dolkar, värjor, kortare svärd med mera. Det är även tillåtet att använda sig av hästar under denna typ av fäktning och då sker alltså fäktningen på hästryggen. Genom att man gör på detta sätt så blir det mer som det faktiskt utspelade sig under medeltiden.

Det som är viktigt i klassisk fäktning är att alla som deltar bär den nödvändiga skyddsutrustningen. Många väljer att bära den under en utstyrsel i klassisk fäktning, på så sätt kan man leva ut rollen ännu mer än förut.