Typer av fäktning och dess användningsområden

Det finns många olika typer av fäktning som fortfarande praktiseras, det har dock funnits ännu fler runt om i världen och många länder har haft sin egen typ av fäktning.

Klassisk fäktning är den fäktning som faktiskt kommer från medeltiden och när man sysslar med klassisk fäktning så vill man ofta återspegla den brutala kamp som då förekom. Det är samtidigt klassisk fäktning som man ofta använder sig av inom film och skådespel.

Fäktning så som vi känner till den idag går att spåra tillbaka till Egypten under 1200-talet före Kristus, man använde sig då av kortare fäktningssvärd men man vet med säkerhet att det är samma sport som tillämpas idag som man använde sig av redan på den tiden. Idag används fäktandet mestadels som en sport och man använder sig endast av en värja, när man började med fäktning så var det vanligt att man höll värjan i sin högra hand och i den vänstra så höll man en liten vass dolk.

Kendo är en annan form av fäktning som kommer från Japan. Man använder sig av ett böjt svärd och man kan använda både en och två händer i Kendo. Denna sport kommer från samurajerna som var kända för sin förmåga med svärdet och som fruktades mycket. Kitana som svärdet heter är betydligt tyngre än en värja, så Kendo är något långsammare men ofta mer kraftfullt än fäktning i sig.

Romersk fäktning kommer från Colosseum men även den romerska armén var otroligt skickliga med sina svärd. Den romerska armén använde sig till stor del av ett vapen s
om påminde om värjor men de använde också ett tyngre brett svärd som var mycket kraftfullt. I romersk fäktning skulle man även bära en dolk och en stor sköld. Om man lyckades slå en motståndare till marken med en sköld skulle man även försöka sticka denne med en kniv medan motståndaren låg på marken.