Singelstickan – en annan form av klassisk fäktning

Singelstickan är ett gammalt vapen och unikt för den klassiska fäktningsperioden i Storbritannien och USA. Detta vapen utvecklades för att möta behoven hos tre grupper av mycket olika fäktare och därför är det med stor sannolikhet som du kommer att tycka om singelstickan.

Singelstickan har i regel varit en tum i diameter och ungefär 1 meter långt. Den har ofta varit tillverkad av ask och när man slåss med singelstickan så skyddas handen av en välvd korg. Då detta var ett mycket grovt vapen kunde den utöva riktigt kraftiga slag. Ett kraftigt slag med en singelsticka kan utan problem krossa ett huvud och därför använder man sig inte av singelstickan i fäktning längre.

När man har använt sig av singelstickan så har man ofta skapat olika typer av spel som man kan delta i. Singelstickan har ofta använts för blodigt allvar till skillnad från den fäktning som du känner till. När man deltog i spelen skulle man slå med singelstickan på motståndarens bål och armar tills dess att det gjorde så ont att de var tvungna att sänka sin sköld. Ett slag på motståndarens huvud skulle därefter krossa skallen.

Det fanns länge turneringar där man kunde delta med sin singelsticka och singelstickan kan användas i en del turneringar än idag även om detta är strikt reglerat. Anledningen till att singelstickan är ett vapen som har så stora regleringar kring sig är att konsekvenserna av felaktigt användande av singelstickan kan vara förödande på många olika sätt.

Om du vill testa på att använda dig av singelstickan och delta i turneringar så kan du prata med din lokala fäktningsklubb, de har oftast kontakter som kan hjälpa dig att hitta din närmaste singelsticka turnering. Det är ofta betydligt färre som använder sig av singelsticka än det är som använder sig av en värja.