Lär dig historiken om konsten att fäkta

Man kan spåra fäktning ända tillbaka till det romerska och det egyptiska riket, man vet även att man fäktades under renässansen i Europa och att det än idag är mycket populärt. För att du ska kunna förstå konsten att fäkta fullt ut så krävs det att du känner till historien och hur de olika teknikerna inom fäktning kom fram. Genom att du känner till det blodiga allvaret bakom sporterna så kan du lära dig att fullt behärska konsten att fäkta. Man säger att det ligger inom den mänskliga naturen att vilja imponera på andra människor och det är från den önskan som fäktningen vidare utvecklades från att vara blodigt allvar till att bli en sport och senare en olympisk gren.

Spanien var det första landet som publicerade fäktningsmanualer, de publicerade två stycken angående hur man skulle göra för att bli en bättre fäktare redan på 1500-talet. Då var fäktningen fortfarande känd för att vara farlig och det var den långt in på 1700-talet. Först i mitten av 1850 så började man att få en annan syn på fäktning där man insåg att det kunde vara helt säkert att utöva och att man kunde fäktas utan att utsätta sig själv eller motståndaren för en risk.

Fäktning ses inte som farligt idag och att kunna fäktas ses inte som ett hot. Om man vill kunna försvara sig på dagens gator och torg bör man lära sig en annan kampsport där man har chansen att försvara sig utan att använda sig av vapen. Fäktning såg som farligt under den tiden då man fortfarande kunde bära en värja bredvid sig på stan. Om du gör detta idag så kan du räkna med att du kommer att få ett flertal frågor ifrån polisen och ses som ett potentiellt hot. Därför ska du lära dig brottning eller någon annan sport om du vill kunna för svara dig.