Kan kvinnor tävla i fäktning?

Fäktning var först en sport för män, den uppkom genom att man var tvungen att försvara sig och kvinnor var generellt mindre utsatta än män när de gick på gatorna. Få skulle ha gett sig på en kvinna på samma sätt som en man och det var mannens jobb att försvara kvinnorna under de tiderna då kvinnorna rörde sig ensamma. Få kvinnor lärde sig att fäktas och om kvinnor lärde sig att fäktas var det oftare rikare kvinnor. Redan under 1850-talet så hade kvinnor möjlighet att fäktas på universitet och och inom andra utbildningar och många kvinnor valde därför att delta i sporten.

I Frankrike i slutet av 1920-talet så hölls den första tävlingen i fäktning mellan två kvinnor. I och med detta så har kvinnor fått vara med och tävla i fäktning och inte endast fått praktisera fäktning under en relativt lång tid. Idag är alla kvinnor välkomna att tävla. Den enda skillnaden mellan en man och en kvinna i fäktning är att kvinnan är tvingad att bära ett bröstskydd. Detta för att hon inte ska bli skadad, männen kan dock välja om de vill bära ett bröstskydd eller inte i fäktning. Män och kvinnor tävlar oftast inte mot varandra utan män tävlar mot män i fäktning och kvinnor tävlar mot kvinnor. Det är skillnad i vissa yngre klasser.

Många kvinnor är intresserade av fäktning och tycker att det är en mycket spännande sport att delta i, man aktiverar hela sin kropp och måste samtidigt använda sin hjärna för att räkna ut sin motståndares nästa drag. Fäktning handlar mycket om strategi utöver teknik och skicklighet och därför krävs det en hel del innan dess att man är en bra fäktare. Det krävs många timmar av övning och en del misslyckanden i bagaget. Detta är en sport som passar både män och kvinnor.