Fäktningens redskap – fäktning som en olympisk sport

Fäktning togs för första gången med i de olympiska spelen 1898 och har sedan dess fått stanna kvar. Kvinnliga fäktare fick för första gången vara med i de olympiska spelen 1924 och det skedde för första gången i Paris. Idag så tävlar män och kvinnor som individer och ibland även som lag i de olympiska spelen. Man använder sig av tre typer av vapen nämligen florett, sabel och värja. Kvinnor använde sig först endast av florett och fick inte använda andra typer av vapen under de olympiska spelen och så var det ända fram till 1996. Sabel började först användas av kvinnor under de olympiska spelen år 2004.

De redskap som man använder sig av idag när man fäktas är speciellt anpassade för just tävlingar, det innebär bland annat att de oftast inte är vassa fram till och att de antingen är nedslipade eller har en rund kula. Oftast är de inte vassa på grund av sättet som de har tillverkats. Detta är för att man ska minimera risken att någon blir skadad under fäktningen och trots att man använder sig av skyddskläder så är det givetvis viktigt att man inte heller har vassa vapen. Kläderna som man använder sig av är anpassade så att även om man skulle använda sig av vassa vapen så ska de inte kunna gå igenom kläderna. Det är en del av skyddsutrustningen men även om vapnet inte kan gå igenom kläderna så kan man bli skadad och det kan göra mycket ont.

Därför har man sett till att det är förbjudet med slipade vapen i de olympiska spelen och det brukar även vara det i de olika fäktningsklubbarna runt om i landet. Det finns helt enkelt ingen anledning till att man ska fäktas med vassa vapen i de fäktnings matcher som sker i nutid.