Fäktning tidstagning – Att döma

En fäktningstävling är endast så bra som resultatet, det innefattar tidtagning och träffar och att döma en fäktningstävling är inte alltid det enklaste att göra. Bra domare låter fäktarna att fäktas i sin fulla potential medan dåliga domare inte tillåter dem att göra detta. En dålig domare ger den fäktaren som har dålig teknik poäng eller den fäktaren som ger domaren mest underhållning. I dessa fall behöver fäktaren endast lista ut vad domaren är ute efter för att vinna tävlingen och det spelar ingen roll hur det egentligen har gått i matchen. Dessvärre är detta allt för vanligt idag även om dessa domare inte brukar bli långvariga.

När man ska döma en match så är det viktigt att man är mycket objektiv och inte har något eget intresse i att någon av de parter som kommer att delta ska vinna. Du ska helt enkelt inte vinna någonting på det själv och det är viktigt att du har ett öga för tekniker samt dåliga strategier. Ingen som inte har varit fäktare själv bör ge sig på att döma en match och det är mycket viktigt att du har kunskap inom sporten när det är dags för dig att döma. Annars är det sannolikt att du blir en dålig domare och endast kommer att döma efter det faktiska underhållsvärdet.

En domare måste veta träffområdet för vapnet och domarens främsta uppdrag bör vara att avgöra om en träff var giltig eller inte, det vill säga om en träff träffade eller om det var en miss. Därför bör de flesta kunna vara domare i en fäktningstävling men det är inte alla domare som är bra domare trots detta. Ibland krävs det även att man måste kunna döma om en träff var inom den tidstagning som gällde för matchen. Domare kan kräva särskilda intyg för att få döma.