Fäktning och svärdfäktning för scenen

En anledning till att många kommer i kontakt med fäktning första gången är när de ska spela teater, i ett medeltida spel så är det vanligt att man har med någon typ av fäktningsspel. Därför kommer intresset för fäktning ofta därifrån och man kan vara tvungen att ta en eller flera lektioner i fäktning för att man senare ska kunna delta i teaterspelet. Många skådespelare får även ta lektioner i fäktning och detta är för att de ska kunna göra ett bättre och mer trovärdigt skådespel på filmduken, många tycker dessutom att det är mycket roligt och väljer att fortsätta med det.

När man lär sig att fäktas för att man ska delta i ett skådespel eller vara med i en film så är det vanligt att man inte sysslar med just den fäktning som man idag tävlar i. Det är vanligare att man sysslar med klassisk och medeltida fäktning. Denna form är nämligen mer realistisk, om man inte spelar i en film från 1800-talet. Man kan säga att medeltida fäktning utspelar sig under den tiden då man hade sitt svärd som livförsäkring under den mörka medeltiden och om man vill gestalta den fäktning som skedde under 1800-talet så ska man istället ta vanliga fäktningslektioner. Den fäktning som utövas idag ligger nämligen inte långt ifrån denna typ av fäktning.

Under 1700-talet så använde man sig fortfarande av långsvärd och bedrev därmed klassisk fäktning. När du vill lära dig fäktning för scenen så är det viktigt att du vet vilket årtal som det handlar om. Fäktningen har utvecklats enormt mycket under flera tusen år och därför så finns det olika typer av fäktning och det finns fäktning som inte alls har att göra med det århundrade som du vill gestalta. Se därför till att välja rätt när du väljer för scenen.