Fäktning – konsten att ge utan att ta

Fäktning är konsten att ge utan att själv ta. De som praktiserar sporten ser den ofta som en vetenskap samtidigt som det är en sport som har praktiserats av kungar världen över. Det är helt enkelt konsten att attackera och försvara sig själv med hjälp av en värja och man har sysslat med detta i tusentals år. Många ser fäktare som dansare medan andra ser de som schackspelare, faktum är att sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. Att fäkta är en hel vetenskap och man behöver kunna sporten utan och innan innan dess att man kan anse sig vara en riktigt bra fäktare. Det krävs att man känner till avståndet mellan sig själv och sin motståndare hela tiden och att man kan göra sannolika bedömningar för hur det egentligen ligger till. På så sätt kan man röra sig så lite som möjligt, hålla ut längre och ständigt attackera. Få saker är så spännande som fäktning. Kanske att spela på www.sverigecasinos.se casino men knappt annars. Det är en dans i det tysta där det gäller att få till en perfekt träff. Fäktning är inte bara en sport utan verkligen en dans med svärd och att våga ta chansen då den dyker upp.

En duktig fäktare vet hur man aktar sig och en ännu skickligare fäktare vet vad motståndaren kommer att göra härnäst. När fäktaren vet detta kan det se ut som att de dansar och att rörelserna som fäktarna gör hör till en mycket avancerad koreografi när faktum är att ingenting av det är förutbestämt. Dessutom kan en duktig fäktare lura sin motståndare att denne ska göra någonting denne inte tänker göra, eller rent utav visa sig sårbar för att se ut som att denne saknar kontroll trots att fäktaren gör detta med vilja för att kunna försvara sig och samtidigt avvärja sin motståndare. För många kan detta se ut som att matchen plötsligt vände när faktumet var att det var så det var planerat från början. En duktig fäktare håller sig undan från motståndarens värja och det gäller att ha ett tränat öga för att se hur strategin i matchen egentligen går till.