Fäktkonst – fäktningens traditioner

Fäktkonst refererar till kompetensen som finns hos en krigare eller en svärdsman. För att man ska bli kallad för svärdsman så krävs det att man är insatt och har den teknik som krävs för att man ska kunna behärska vapnet. Termen är modern och används idag främst till att hänvisa till fäktning med värja. Det kan dock tillämpas på alla kampsporter där man använder sig av ett förlängande vapen, exempelvis ett svärd. Fäktkonst finns i de flesta länder och det är vanligt att olika länder har sin egen tradition av fäktning.

Afrika har bland annat nordafrikansk fäktkonst och sub-saharan fäktkonst. Man har kunnat spåra den nordafrikanska fäktkonsten 4000 år tillbaka i tiden. Man vet att man har använt sig av minst fyra olika typer av svärd under denna era.

Det är inte allt för mycket som man vet angående den europeiska tekniken när det kom till fäktning. Man vet att man fäktades och att man gjorde detta med ett flertal olika svärd, men man är inte lika säker på vilka tekniker som man använde sig av och om man använde sig av strategi eller mestadels slog på måfå. Detta gäller främst den tidiga medeltidens teknik angående fäktning och man vet att fäktningen även har funnits i Europa i många hundra år.

Asien har haft sina samurajer och deras fäktkonst har varit känd för att döda. Samurajerna var otroligt skickliga krigare och de har använt sig av många olika typer av svärd som ofta är mycket tunga. Även deras fäktkonst har levt kvar i olika former och en del av svärden som man har använt sig av har inte gått att klassificera som varken dolkar eller svärd utan räknas sm något mellanting. Dessa brukar man referera till som dolksvärd. Många av de kampsporter som utövas i Sverige idag kommer från Japan.