Den tidiga utvecklingen av fäktningsmästaren

Ända sedan dess att fäktningen blev mer civiliserad och det inte endast handlade om att man skulle försvara sig längre så började man att mäta sina kunskaper i fäktning. Redan tidigt ställdes duktiga fäktare emot varandra och man mätte sina kunskaper för att se vem som var den bästa fäktaren. Den bästa fäktaren kunde även vinna priser. Givetvis var det inte lika reglerat på den tiden som det är idag men tävlingarna var trots detta liknande. Man använde sig inte av elstötar utan man fick tydligt visa att man träffade vilket ledde till att en hel del hårda slag delades ut.

Med åren blev de olika tävlingarna större och större och de drog även till sig större publik och efter ett tag blev de mer formellt. Många tävlingar skedde på olika universitet och det var ofta ett läroämne i sig att kunna fäktas. En del skolor hade detta istället för idrott då det ansågs vara väldigt nyttigt.

Idag finns program som eFencing Masters programsndast är till för att utbilda duktiga fäktare och att bli fäktningsmästare är en dröm för många. Bland annat så finns det ett program som heter Fencing Masters program och där har man i snart 40 år sysslat med att utbilda och träna fäktare för att bli tillräckligt duktiga för att kunna bli nästa fäktningsmästare. För att man ska få ta en examen från Fencing Masters program så krävs det att man gör en praktisk, en muntlig och en nedskriven examen. Det visar återigen att det inte endast är det fysiska som krävs när du fäktas. För att du ska bli fäktningsmästare så krävs det att du även har det psykiska med dig.

Många av de som fäktas drömmer om att en dag kunna bli fäktningsmästare och faktum är att oavsett vem man är så är det en lång väg att gå.