Akademisk fäktning

Akademisk fäktning innebär den fäktning som ofta praktiseras inom studentföreningar på universitet och högskolor eller på olika typer av college. Detta är främst vanligt i länder i Europa men det kan även vara i andra länder runt om i världen. I regel så är det en studentförening som håller i en fäktningsklubb men det kan även vara skolan som håller i fäktningsklubben åt studenterna. Ibland är det obligatoriskt att delta i någon typ av idrott och på så sätt brukar många börja att syssla med akademisk fäktning.

Akademisk fäktning är inte en duell eller ett sport, det är ett sätt att träna och att bygga sin karaktär och personlighet. Man har därmed varken vinnare eller förlorare i akademisk fäktning. Man fäktas på armlängdsavstånd och står nästan hela tiden på samma plats under den akademiska fäktningen. Man försöker att slå motståndarens huvud och ansikte. Det finns alltid domare närvarande som ska stoppa matchen om det blir nödvändigt. Tidigare så var det väldigt vanligt att man blev skadad under den akademiska fäktningen och då man använde sig av skarpa svärd så kunde skadorna vara omfattande.

Det ledde till att akademisk fäktning skulle förbjudas och att man ett tag inte fick använda sig av detta längre för att bygga karaktär. Idag finns modern akademisk fäktni
ng som går ut på att man inte ska skada sina motståndare utan istället är detta mer som faktiskt fäktning är. Man använder sig inte heller längre av skarpa vapen även om tanken givetvis är att de studenter som deltar i akademisk fäktning faktiskt ska få en starkare karaktär. Det finns en del skolor som fortfarande använder sig av gamla metoder av den akademiska fäktningen och man tror att det är kring 400 studenter i hela världen som fortfarande utövar den gamla typen av akademisk fäktning med skarpa vapen.